Hlavná oblasť

Prehľad úložísk podľa jednotlivých kategórií v krajoch

Názov kraja
Kategória úložiska
A B Spolu
Banskobystrický 1 58 59
Bratislavský 0 0 0
Košický 4 18 22
Nitriansky 0 3 3
Prešovský 0 4 4
Trenčiansky 0 16 16
Trnavský 0 6 6
Žilinský 0 9 9

Prehľad úložísk podľa typov

Typ úložiska
Vytvárané V prevádzke Uzatvorené/Opustené Spolu
Banskobystrický 0 50 8 58
Bratislavský 0 0 0 0
Košický 0 21 0 21
Nitriansky 0 2 1 3
Prešovský 0 4 0 4
Trenčiansky 0 11 3 14
Trnavský 0 6 0 6
Žilinský 0 7 2 9

Prehľad o vykonaných kontrolách a schválených plánoch nakladania

Rok:
Kontrolný orgán: