Hlavná oblasť

Informácie pre verejnosť

Nové zriaďované úložiská

zoznam úložísk, u ktorých začal proces povoľovania zriadenia úložiska za posledných 15 dní

Nové zriadené úložiská

zoznam úložísk, u ktorých bol ukončený proces povoľovania zriadenia úložiska za posledných 15 dní

Úložiská uvedené do prevádzky

zoznam úložísk, u ktorých bol ukončený proces povoľovania užívania úložiska za posledných 15 dní

Úložiská v procese uzatvárania

zoznam úložísk, u ktorých začal proces povoľovania uzatvorenia úložiska za posledných 15 dní

Uzatvorené úložiská

zoznam úložísk uzatvorených za posledných 15 dní