Hlavná oblasť

Súvisiace projekty a weby

Informačný systém nakladania s ťažobným odpadom bol vytvorený spoločnosťou proIS, s. r. o., Banská Bystrica v spolupráci so SAŽP v rámci projektu Prechodného fondu UIBF č. 2006/018-175.06.01 „Príprava nástrojov pre implementáciu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu“.


Informácie o projekte:

Cieľ projektu:
Zlepšenie manažmentu odpadov z ťažobného priemyslu v Slovenskej republike vedúce k celkovému zlepšeniu ochrany životného prostredia a kvality života obyvateľstva.

Aktivity projektu:

  1. Vypracovanie stratégie a akčného plánu pre implementáciu smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
  2. Vypracovanie návrhu nových právnych predpisov a návrhu úpravy existujúcich právnych predpisov zahŕňajúcich všetky aspekty smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
  3. Vypracovanie a publikácia príručiek pre správnu implementáciu smernice 2006/21/ES o nakladaní s odpadom z ťažobného priemyslu
  4. Vypracovanie databázy uzavretých a opustených úložísk ťažobných odpadov na Slovensku
  5. Vytvorenie informačného systému ťažobných odpadov ako časti štátneho informačného systému
  6. Vypracovanie návrhu novej inštitucionálnej schémy štátnej správy pre manažment ťažobných odpadov
  7. Realizácia informačnej kampane pre verejnosť a realizácia školení a seminárov pre prevádzkovateľov úložísk v ťažobnom priemysle

Prijímateľ projektu:
Ministerstvo životného prostredia SR

Poskytovateľ projektu:
ENVIGEO, a. s., Banská Bystrica

Začiatok projektu:
Október 2008

Ukončenie projektu:
Október 2009

Zdroje financovania projektu:
Európska únia - Prechodný fond UIBF 2006 Štátny rozpočet

Kontakt:
RNDr. Vlasta Jánová, PhD.
generálna riaditeľka Sekcie geológie a prírodných zdrojov
Ministerstvo životného prostredia SR
Nám. Ľ. Štúra 1
812 35 Bratislava

Telefón: 02 / 577 83 114
Fax: 02 / 577 83 218
email: vlasta.janova@enviro.gov.sk


Výstup aktivity č.4 :
Vypracovanie databázy uzavretých a opustených úložísk ťažobných odpadov na Slovensku

Celkový počet záznamov : 250
IdNázovSchvaľovací orgánPrevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar)
ÚložiskoDotknuté územie
1 Badín - Kopcová/odval _ UTO neznámy Názov:

Badín - Kopcová/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

neznámy

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Bystrica
Obec:Badín
2 Badín - Pod jazerom/odval _ UTO neznámy Názov:

Badín - Pod jazerom/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

neznámy

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Bystrica
Obec:Badín
3 Banská Belá - odkalisko Sedem žien/odkalisko _ UTO Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica Názov:

Banská Belá - odkalisko Sedem žien/odkalisko _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Belá
4 Banská Belá - odval pri Mikulovej jame/odval _ UTO Ministerstvo životného prostredia SR Názov:

Banská Belá - odval pri Mikulovej jame/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Ministerstvo životného prostredia SR

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Belá
5 Banská Štiavnica - Halda Karol a Jozef šachty/odval _ UTO Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica Názov:

Banská Štiavnica - Halda Karol a Jozef šachty/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
6 Banská Štiavnica - Halda nad jazerom Klinger/odval _ UTO Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica Názov:

Banská Štiavnica - Halda nad jazerom Klinger/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
7 Banská Štiavnica - halda objektu č. 286/odval _ UTO Ministerstvo životného prostredia SR Názov:

Banská Štiavnica - halda objektu č. 286/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Ministerstvo životného prostredia SR

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
8 Banská Štiavnica - halda objektu číslo 127/odval _ UTO Ministerstvo životného prostredia SR Názov:

Banská Štiavnica - halda objektu číslo 127/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Ministerstvo životného prostredia SR

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
9 Banská Štiavnica - Halda pri OSC/odval _ UTO Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica Názov:

Banská Štiavnica - Halda pri OSC/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
10 Banská Štiavnica - Halda šachty František/odval _ UTO Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica Názov:

Banská Štiavnica - Halda šachty František/odval _ UTO

Prevádzkovatelia
(alebo posledný známy ťažiar):

Rudné Bane, štátny podnik, Banská Bystrica

Kraj:Banskobystrický
Okres:Banská Štiavnica
Obec:Banská Štiavnica
◄◄   ◄  Stránka 1 z 25...  ►   ►►