Hlavná oblasť

Register dokumentov

Register dokumentov obsahuje databázy dokumentov definované v § 16 ods. 2 písm. d) zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom.

Ide o nasledovné typy dokumentov:

Ostatné typy dokumentov vznikajúce podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom sú prístupné cez Register úložísk v Informáciách o úložisku.