Hlavná oblasť

Register úložísk

Register úložísk je členený na vytvárané úložiská, na prevádzkované úložiská, na úložiská uzavreté podľa zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom a na uzavreté a opustené úložiská, klasifikované.
V rámci Registra úložísk sú v Informáciách o úložisku okrem základných informácií obsiahnuté aj všetky dokumenty, ktoré vznikajú v zmysle zákona č. 514/2008 Z. z. o nakladaní s ťažobným odpadom a týkajú sa príslušného úložiska.