Hlavná oblasť

Závažné priemyselné havárie

 Register havárie: 
Zoskupuje zistené skutočnosti o oznámených závažných priemyselných haváriách v podnikoch, ktoré spadaju pod zákon o prevencii závažných priemyselných havárií. Obsahuje zoznam oznámených ZPH a oznamovací formulár ZPH, ktorý je vytvorený s ohľadom na požiadavky podávania správ Európskej únii a JRC v Ispre.
záznamov na stránke
Počet záznamov : 6
Detail
Názov podnikuNázov podnikuDátum a čas havárieDruh ZPHDruh prítomnej NLHaváriaNásledky na životochNásledky na zdravíNásledky na majetkuNásledky
Detail CHEMKO, a.s. Slovakia CHEMKO, a.s. Slovakia Začiatok: 26.8.2014 10:50:00
Koniec: 26.8.2014 10:54:00
Únik vybranej nebezpečnej látky - fenolFenol

Začiatok havárie: 26.8.2014 10:50:00
Koniec havárie: 26.8.2014 10:54:00

Druh ZPH:
Únik vybranej nebezpečnej látky - fenol

Druh prítomnej NL:
Fenol

1 bez následkov na zdraví obyvateľstva 16 815 €

Následky na zdraví:
0

Následky na životoch:
1

Následky na majetku:
16 815 €

Detail DUSLO, a.s. DUSLO, a.s. Začiatok: 24.7.2010 16:30:00
Koniec: 24.7.2010 18:44:00
Únik plynu s následným výbuchom a nekontrolovateľnou exotermickou reakciou - explozívne horenievodík, zemný plyn (metán)

Začiatok havárie: 24.7.2010 16:30:00
Koniec havárie: 24.7.2010 18:44:00

Druh ZPH:
Únik plynu s následným výbuchom a nekontrolovateľnou exotermickou reakciou - explozívne horenie

Druh prítomnej NL:
vodík, zemný plyn (metán)

bez následkov na životoch obyvateľstva 5 12 mil. Eur

Následky na zdraví:
5

Následky na životoch:
0

Následky na majetku:
12 mil. Eur

Detail Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany Slovenské elektrárne, a.s. Elektrárne Vojany Začiatok: 14.4.2009 20:59:00
Koniec: 14.4.2009 21:51:00
Požiar výrobného zariadenia za prítomnosti ropného derivátu-mazací turbínový olejmazací turbínový olej

Začiatok havárie: 14.4.2009 20:59:00
Koniec havárie: 14.4.2009 21:51:00

Druh ZPH:
Požiar výrobného zariadenia za prítomnosti ropného derivátu-mazací turbínový olej

Druh prítomnej NL:
mazací turbínový olej

bez následkov na životoch obyvateľstva bez následkov na zdraví obyvateľstva min 2 987452.70 € (škoda presiahla hranicu pre zakategorizovanie udalosti ako ZPH)

Následky na zdraví:
0

Následky na životoch:
0

Následky na majetku:
min 2 987452.70 € (škoda presiahla hranicu pre zakategorizovanie udalosti ako ZPH)

Detail U. S. Steel Košice, s.r.o. U. S. Steel Košice, s.r.o. Začiatok: 16.11.2006 6:37:00
Koniec: 16.11.2006 8:45:00
únik vysokopecného plynu do ovzdušiavysokopecný plyn

Začiatok havárie: 16.11.2006 6:37:00
Koniec havárie: 16.11.2006 8:45:00

Druh ZPH:
únik vysokopecného plynu do ovzdušia

Druh prítomnej NL:
vysokopecný plyn

bez následkov na životoch obyvateľstva bez následkov na zdraví obyvateľstva žiadne, z dôvodu zdolania ZPH - odstávka Vysokej peci č. 2, prerušenie fúkania horúceho vzduchu do VP

Následky na zdraví:
0

Následky na životoch:
0

Následky na majetku:
žiadne, z dôvodu zdolania ZPH - odstávka Vysokej peci č. 2, prerušenie fúkania horúceho vzduchu do VP

Detail U. S. Steel Košice, s.r.o. U. S. Steel Košice, s.r.o. Začiatok: 28.9.2005 3:28:00
Koniec: 28.9.2005 5:07:00
Výbuch s následným požiarom kyslíkakvapalný kyslík (CAS: 7782-44-7, EINECS: 231-956-9, Index: 008-001-00-8, hmot. % 99.5 - 99.95, R 8-34, S 1/2-17-21-45 )

Začiatok havárie: 28.9.2005 3:28:00
Koniec havárie: 28.9.2005 5:07:00

Druh ZPH:
Výbuch s následným požiarom kyslíka

Druh prítomnej NL:
kvapalný kyslík (CAS: 7782-44-7, EINECS: 231-956-9, Index: 008-001-00-8, hmot. % 99.5 - 99.95, R 8-34, S 1/2-17-21-45 )

bez následkov na životoch obyvateľstva 4 920 998 €

Následky na zdraví:
4

Následky na životoch:
0

Následky na majetku:
920 998 €

Detail Novácke chemické závody, a.s. Nováky Novácke chemické závody, a.s. Nováky Začiatok: 28.9.2005 14:53:00
Koniec: 28.9.2005 16:30:00
Výbuch a následný požiaretylénchlórhydrín

Začiatok havárie: 28.9.2005 14:53:00
Koniec havárie: 28.9.2005 16:30:00

Druh ZPH:
Výbuch a následný požiar

Druh prítomnej NL:
etylénchlórhydrín

bez následkov na životoch obyvateľstva 5 355 175 €

Následky na zdraví:
5

Následky na životoch:
0

Následky na majetku:
355 175 €