Hlavná oblasť

Geografická poloha podnikov

 Webová mapa: 
Obsahuje priestorové informácie o podnikoch a ich bezprostrednom okolí. Ako základ pre geopriestorové zobrazenie je použité digitálne mapové dielo SVM 50. Zobrazovanie priestorovej informácie je dynamické v podobe interaktívnej mapy, získanej pomocou jednoduchých GIS nástrojov.
Pomoc: *Identifikácia prvkov na mape: ak potrebujete získať informácie o podniku na mape, kliknite kurzorom myši na vybraný podnik. Zobrazí sa okno s výpisom základných informácii o podniku. V prípade, že na vybranom mieste s nachádza viac podnikov, v okne sa zobrazí zoznam všetkých identifikovaných podnikov. K podnikom zoznamu sa prelistujete kliknutím na ukazovatele "nasledujúci" a "predchádzajúci" prvok.
*Priblíženie: Na lište nástrojov, kliknite na nástroj "priblíženie". Následne kliknite na mapu, nakreslite obdĺžnik a pustite tlačidlo myši. Mapa sa priblíži do oblasti obdĺžnika. Rotovaním kolieska myši dopredu, mapu priblížite. Rotovaním kolieska myši dozadu, mapu oddialite.
*Posun: Presuňte sa po mape pomocou nástroja "posun". Tento nástroj je štandardne aktivovaný pri každom spustení aplikácie.