Hlavná oblasť

Odborne spôsobilé osoby

 Register odborne spôsobilé osoby: 
Poskytuje informácie o odborníkoch, špecialistoch na prevenciu ZPH a havarijných technikoch (oprávnenie havarijného technika vydané pred 1. augustom 2015 ostáva platné do uplynutia jeho platnosti - §28 ods.8 zákona č.128/2015 Z.z.), ktorých úlohou je koordinácia a kontrola činností na úseku prevencie ZPH. Oznámenie, posúdenie rizika, bezpečnostná správa, program prevencie, vnútorný havarijný plán, podklady do plánu ochrany obyvateľstva, ich aktualizácie musia byť vypracované špecialistom. Osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydáva MŽP SR v zmysle § 19 zákona o prevencii závažných priemyselných havárií.

Výber podľa:

 Pomoc: 
* Prednastavené je vyhľadávanie v zozname špecialistov PZPH. Ak chcete zmeniť zoznam vyhľadávania, označte voľbu „havarijný technik“ resp. „špecialista PZPH“.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu, ktorej meno sa začína konkrétnym písmenom, vyberte zo zoznamu zodpovedajúce písmeno a kliknite na tlačidlo Hľadať.
* Ak chcete nájsť odborne spôsobilú osobu podľa adresy bydliska, vyberte zo zoznamu obec a kliknite na tlačidlo Hľadať.
V možnostiach výberu sú uvedené len tie obce v ktorých je uvedená adresa bydliska aspoň jednej z odborne spôsobilých osôb. Ak nastavíte súčasne dve alebo viac kritérií vyhľadávania, vyhľadaná osoba spĺňa všetky nastavené kritéria.
záznamov na stránke
Počet záznamov : 209
◄◄   ◄  Stránka 1 z 21...  ►   ►►
TitulMenoPriezviskoMeno a priezviskoAdresa bydliskaČíslo osvedčeniaPlatnosť osvedčeniaOsvedčenie
Ing.AlenaKováčová Ing. Alena Kováčová

Adresa bydliska:
Jasovská 73, 04011 Košice - Pereš

Jasovská 73, 04011 Košice - Pereš 017615.2.2025 Číslo osvedčenia:
0176
Platnosť osvedčenia:
15.2.2025
Ing.AlenaVargová Ing. Alena Vargová

Adresa bydliska:
Úzka 3, 04411 Trstené pri Hornáde

Úzka 3, 04411 Trstené pri Hornáde 013718.2.2024 Číslo osvedčenia:
0137
Platnosť osvedčenia:
18.2.2024
Ing.AlexandraHajtó, rod.Poláková Ing. Alexandra Hajtó, rod.Poláková

Adresa bydliska:
SNP 162, 07603 Hraň

SNP 162, 07603 Hraň 02622.6.2025 Číslo osvedčenia:
0262
Platnosť osvedčenia:
2.6.2025
RNDr.AlexandraJakubišin Šipošová RNDr. Alexandra Jakubišin Šipošová

Adresa bydliska:
Na Hore 2, 04022 Košice - Dargovských hrdinov

Na Hore 2, 04022 Košice - Dargovských hrdinov 028426.2.2026 Číslo osvedčenia:
0284
Platnosť osvedčenia:
26.2.2026
Ing.AlfonzMráz Ing. Alfonz Mráz

Adresa bydliska:
Košická 2507/36, 06601 Humenné

Košická 2507/36, 06601 Humenné 003323.4.2023 Číslo osvedčenia:
0033
Platnosť osvedčenia:
23.4.2023
Ing., PhD.AlicaMičíková Ing., PhD. Alica Mičíková

Adresa bydliska:
Nám. sv. Františka 8A, 84104 Bratislava - Karlova Ves

Nám. sv. Františka 8A, 84104 Bratislava - Karlova Ves 001112.3.2023 Číslo osvedčenia:
0011
Platnosť osvedčenia:
12.3.2023
Ing.AlžbetaHoštáková Ing. Alžbeta Hoštáková

Adresa bydliska:
Platanová 16, 01007 Žilina

Platanová 16, 01007 Žilina 03294.12.2023 Číslo osvedčenia:
0329
Platnosť osvedčenia:
4.12.2023
Ing.AlžbetaHusovská Ing. Alžbeta Husovská

Adresa bydliska:
173, 08213 Tulčík

173, 08213 Tulčík 03629.3.2021 Číslo osvedčenia:
0362
Platnosť osvedčenia:
9.3.2021
Ing.AndreaVachanová Ing. Andrea Vachanová

Adresa bydliska:
Osloboditeľov 39, 92003 Hlohovec

Osloboditeľov 39, 92003 Hlohovec 023617.7.2022 Číslo osvedčenia:
0236
Platnosť osvedčenia:
17.7.2022
Ing.AndreaMalíková Ing. Andrea Malíková

Adresa bydliska:
M. Waltariho 1, 92101 Piešťany

M. Waltariho 1, 92101 Piešťany 020910.9.2025 Číslo osvedčenia:
0209
Platnosť osvedčenia:
10.9.2025
◄◄   ◄  Stránka 1 z 21...  ►   ►►