Hlavná oblasť

PODNIK - REGISTRAČNÝ LIST

Názov podniku (prevádzky):
PRIVATEX-PYRO, s.r.o., Dubnica nad Váhom
Kategória:
A
Adresa:
PŠS Lieskovec 1453, Dubnica nad Váhom
Činnosť:
Súčasná činnosť podniku zahŕňa: - vývoj, výroba, spracovanie, uvádzanie do obehu pyrotechnických výrobkov a zábavnej pyrotechniky, - veľkoobchod s pyrotechnickými výrobkami a zábavnej pyrotechniky, - vykonávanie ohňostrojových prác, - nákup a predaj pyrotechnických výrobkov, - ničenie a zneškodňovanie výbušnín, - výskum, vývoj, výroba, spracovanie a uvádzanie výbušnín do obehu.
Ekonomická činnosť (SK Nace Rev. 2):
SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA; Divízia: 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení
Osoba poverená riadením podniku
(ak touto osobou nie je prevádzkovateľ):
Ing. Oliver Bartolen
Obchodné meno:
PRIVATEX-PYRO s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti:
PŠS Lieskovec 1453, Dubnica nad Váhom
IČO:
Právna forma:
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Ekonomická činnosť (SK Nace Rev. 2):
SEKCIA C - PRIEMYSELNÁ VÝROBA; DIVÍZIA: 25 Výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení; SKUPINA: 25.4 Výroba zbraní a munície; TRIEDA: 25.40 Výroba zbraní a munície; PODTRIEDA: 25.40.0 Výroba zbraní a munície
Kontakt - (špecialista PZPH):
Meno a PriezviskoTitulMeno a PriezviskoKontaktKontakt - Tel. čísloKontakt - Email
Oliver  Bartolen Ing. Ing. Oliver  Bartolen 0917 255 014  olba@olba.sk 0917 255 014olba@olba.sk
Dátum vykonania poslednej kontroly:
2.8.2021
Stiahnuť PDF dokument informácie pre verejnosť
SK - 606 KB
Aktualizované: 5.1.2024
Názov podniku - prevádzkyObecIČO prev.Poznámka
ERIK JV s.r.o., prevádzka Dubnica nad VáhomDubnica nad Váhom 35735473 Podnik nie je zaradený do "Registra SEVESO podnikov"
KONŠTRUKTA - Defence, a.s., Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec, Dubnica nad VáhomDubnica nad Váhom 34139800 Podnik je zaradený do "Registra SEVESO podnikov"
PYRA GROUP, a.s., prevádzka Dubnica nad VáhomDubnica nad Váhom 35876069 Podnik nie je zaradený do "Registra SEVESO podnikov"
◄◄   ◄  Stránka 1 z 1...  ►   ►►
 záznamov na stránke
Názov NL CAS číslo EC číslo Klasifikácia NL podľa zákona č. 128/2015 Z.z.
Triedy, kategórie nebezpečnosti (časť 1 prílohy č.1) Menované NL (časť 2 prílohy č.1)
Acetón technický S200l 67-64-1 200-662-2
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P5c: Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
nie je určená
Čierny prach v registri nie je uvedené v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1a: Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
nie je určená
Dusičnan Bárnatý 10022-31-8 233-020-5
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
nie je určená
Dusičnan draselný 7757-79-1 231-818-8
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
nie je určená
Hliník práškový 7429-90-5 231-072-3
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P7: Samozápalné tuhé látky, kategória 1
nie je určená
Chlorečnan draselný 3811-04-9 223-289-7
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
 • Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie, E2: Nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
nie je určená
Chloristan draselný 7778-74-7 231-912-9
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
nie je určená
Výbušniny v registri nie je uvedené v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1a: Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
nie je určená
Výbušniny v registri nie je uvedené v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1b: Výbušniny, podtrieda 1.4 (pozri poznámku 10, prílohy č. 1 zákona)
nie je určená
Názov NL
Acetón technický S200l
CAS číslo
67-64-1
EC číslo
200-662-2
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P5c: Horľavé kvapaliny, kategórie 2 alebo 3, na ktoré sa nevzťahuje P5a a P5b
Názov NL
Čierny prach
CAS číslo
v registri nie je uvedené
EC číslo
v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1a: Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
Názov NL
Dusičnan Bárnatý
CAS číslo
10022-31-8
EC číslo
233-020-5
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
Názov NL
Dusičnan draselný
CAS číslo
7757-79-1
EC číslo
231-818-8
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
Názov NL
Hliník práškový
CAS číslo
7429-90-5
EC číslo
231-072-3
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P7: Samozápalné tuhé látky, kategória 1
Názov NL
Chlorečnan draselný
CAS číslo
3811-04-9
EC číslo
223-289-7
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
 • Trieda „E“ Nebezpečnosť pre životné prostredie, E2: Nebezpečné pre vodné prostredie v chronickej kategórii 2
Názov NL
Chloristan draselný
CAS číslo
7778-74-7
EC číslo
231-912-9
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P8: Oxidujúce tuhé látky, kategória 1, 2 alebo 3
Názov NL
Výbušniny
CAS číslo
v registri nie je uvedené
EC číslo
v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1a: Výbušniny, podtrieda 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 alebo 1.6
Názov NL
Výbušniny
CAS číslo
v registri nie je uvedené
EC číslo
v registri nie je uvedené
 • Trieda „P“ Fyzikálne nebezpečenstvá, P1b: Výbušniny, podtrieda 1.4 (pozri poznámku 10, prílohy č. 1 zákona)
◄◄   ◄  Stránka 1 z 1...  ►   ►►
 záznamov na stránke