Hlavná oblasť

Slovenská inšpekcia životného prostredia

Slovenská inšpekcia životného prostredia podľa zákona č. 514/2008 Z. z.:
  1. je orgánom štátneho dozoru,
  2. ukladá pokuty.