Podľa § 5 zákona č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prevádzkovateľovi môže poskytovať odborné poradenstvo v predbežnom prerokovaní a vo veciach týkajúcich sa obsahu žiadosti o vydanie povolenia alebo žiadosti o zmenu povolenia len oprávnená osoba, ktorá nadobudla odbornú spôsobilosť. Odbornú spôsobilosť preukazuje oprávnená osoba osvedčením, ktoré vydalo Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky na základe overenia odbornej spôsobilosti žiadateľa podľa § 2 vyhlášky MŽP SR č. 183/2013 Z. z.


Register napĺňa a za správnosť údajov zodpovedá Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia, odbor ochrany ovzdušia.
Kontakt:
Ing. Jankovičová Katarína, riaditeľka odboru ochrany ovzdušia, katarina.jankovicova@enviro.gov.sk
Ing. Katarína Ličková, odbor ochrany ovzdušia, katarina.lickova@enviro.gov.sk

Prosíme užívateľov, aby v prípade zistenia chýb alebo nezrovnalostí, prípadne chybnej funkcionality kontaktovali pracovisko IPKZ pri SAŽP (katarina.liskova@sazp.sk, ipkz-bb@sazp.sk). 
Meno oprávnenej osobySídloKrajPlatnosť osvedčenia doViac informácií
Ing.  Antalová  Beáta   Jatov  16.3.2023Viac info...
Ing.  Babiak  Peter   Valaská Banskobystrický28.3.2019Viac info...
Ing.  Bošanská  Monika   Banská Bystrica Banskobystrický13.3.2019Viac info...
Ing.   Čevela  Adam   Bratislava Bratislavský25.9.2020Viac info...
RNDr.  Darnady  Anton   Lietava Žilinský13.3.2019Viac info...
Ing.  Fabušová  Iva   Píla Bratislavský13.3.2019Viac info...
Ing.  Fickuliaková  Monika   Bratislava  28.2.2019Viac info...
Mgr.  Gábrišová  Pavla   Bratislava Bratislavský28.2.2019Viac info...
Ing.  Galbavý  Vladimír   Bratislava Bratislavský28.2.2019Viac info...
Ing.  Gallovič  Peter   Bratislava Bratislavský28.2.2019Viac info...
Ing.  Garaj  Dominik   Zvolen Banskobystrický19.9.2018Viac info...
Ing.   Gelieňová  Jana   Hriňová Banskobystrický25.9.2020Viac info...
RNDr.  Gocál  Marián   Skalité Žilinský28.2.2019Viac info...
Ing.  Halásová  Dana   Banská Bystrica Banskobystrický13.3.2019Viac info...
Ing.  Hrabčák  Marek   Prešov Prešovský19.9.2018Viac info...
Ing.  Hudecová  Martina   Liptovský Mikuláš Žilinský13.3.2019Viac info...
RNDr.  Hullová  Dagmar   Martin Žilinský13.3.2019Viac info...
Mgr.  Ivanová  Jana   Kremnica Banskobystrický13.3.2019Viac info...
Ing.  Janečková  Gabriela   Malacky Bratislavský28.2.2019Viac info...
Mgr.  Jób  Michal   Banská Bystrica Banskobystrický19.9.2018Viac info...
1234